Duyurular

 

Ölçme ve değerlendirme ölçütleri:

Arasınav: %40  

Eğitim planlarının değerlendirilmesi:%10

Dönem sonu sınavı:%50