Müfredat

 MAN-571  Eğitim Planlaması ve Yönetimi ders programı:

A. İşletme yönetimi açısından eğitim:
  1. Eğitimin tanımı, amaçları, işlevleri, önemi, işletme açısından yakın kavramlarla ilişkisi, eğitimde izlenen ilkeler. 
  2. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi. 
  3. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi (örnek durum çalışması). 
  4. Eğitim sorumluluğu ve organizasyonu. 
  5. İşletme eğitim politikasının belirlenmesi. 
  6. Eğitim sürecinin tasarımı ve eğitim prosedürünün hazırlanması, bir örnek üzerinde çalışma. 
B. Eğitimin planlanması:

       7. Eğitimin amacının ve yönteminin belirlenmesi. 

       8. Eğitimin planlanması, programlanması ve bütçelenmesi. 

C. Eğitimin uygulanması:

       9. İşletmede eğitim uygulaması (örnek durum çalışmaları). 

     10. Öğrenen organizasyonlar. 

     11. Eğitimin denetimi (ölçme ve değerlendirme). 

     12. Ölçme ve değerlendirme.

D. Eğitimin işe transferi ve gelişim:

     13. Yetişmiş insan gücünün etkin kullanılması. 

     14. Hazırlanan insan kaynakları eğitimi planlarının sunumu.