Ödevler

 

Öğrenciler, derste teorik olarak görülen konuları, kendilerinin tasarlayacakları işletmeler açısından uygulamaya koyacak şekilde somutlaştıracaklar ve bir işletmenin insan kaynakları bölümünün eğitim sorumlusu olarak, hazırlayacakları eğitim planlarını, dönemin son haftasında sunacaklardır (Bu sunumlar değerlendirme notuna %10 etki edecektir).